Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Продажба и сервиз на общолабораторна и аналитична апаратура, лабораторни консумативи, реактиви и стандарти.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 4025


Основен адрес:
Aдрес: 1618 София, бул. Овча купел 13
Телефон:+359 2 9506660
Факс:+359 2 9559551
е-mail:
уеб сайт:
Работно време:
Локации:
Град Локация Контакти Работно време
1618, гр. София
обл. София
София
бул. Овча купел №13
Телефон:
+359 2 9506660
Ключови фрази

ФОТ, София, киселини, основи, ацетонитрил, метанол, буфери, катализатори, химикал, лаборатория, лабораторно, титратори, реактиви, биохимични продукти, Биореагенти, разтвори, Сокслет, везни, основни и солеви разтвори, инкубатори, водни бани, сушилни, климатични камери, ССМ, течни хроматографи, мас спектрометри, спектрофотометри, Uv VIS, Fluka, Sigma Aldrich, RTC, Waters, Memmert, Gerhardt, Corning

Търговски съобщения