Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Пожарогасители, спринклери. Пожарогасителни, пожароизвестителни системи и оборудване - проектиране, доставка, монтаж, сервиз.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 7550


Основен адрес:
Aдрес: 1326 София, ж.к. Обеля 2, бл. 278, вх. 1, ет. 13, ап. 65
Телефон:+359 88 8319665 +359 2 9276591
е-mail:
уеб сайт:
Ключови фрази

Фламтех, София, пожарогасене газово гасене пожарогасител пожароизвестяване спринклерни инженеринг газови прахови Вътрешни противопожарни кранове касети димни люкове Противопожарни одеяла Лични предпазни средства пожар пожарна безопасност пожарно оборудване сервиз пожарогасителни инсталации огнезащита консултации димен люк пожарни врати шланг струйник наредба 1971 дренчери водна завеса инсталация дренчер струйници системи система противопожарно противопожарни пожарна врата Вентилационни системи за отвеждане на дим топлина Хидранти пожаро-технически експертизи схеми за евакуация

Търговски съобщения