Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Микросистеми произвежда кранови везни с обхват до 30 тона. Микросистеми продава и сервизира касови апарати, фискални системи и електронни везни.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 815


Основен адрес:
Aдрес: 9010 Варна, ул. Студентска 1А, до Lidl
Телефон:+359 52 321998
е-mail:
Ключови фрази

Микросистеми, Варна, кранова везна, кранови везни, касов апарат, фискална система, електронна везна, касови апарати везни

Търговски съобщения