Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Битово и разделнo сметосъбиране и сметоизвозване.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 463


Основен адрес:
Aдрес: 1510 София, ул. Градинарска 1
Телефон:+359 2 9367231
Телефон и факс:+359 2 9366202
е-mail:
Ключови фрази

Еко Ресурс - Р, София, смет отпадъци боклук метене миене сепариране балиране озеленяване рециклиране

Търговски съобщения