Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Административно, правно и информационно обслужване.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 1005


Основен адрес:
Aдрес: 1000 София, ул. Цар Симеон 1
Телефон:+359 2 9977028
Факс:+359 2 9977163
е-mail:
Ключови фрази

Столична Община - Район Банкя, София, общини право политика област регион областни управители държавна собственост удостоверение закон

Търговски съобщения