Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Административно, правно и информационно обслужване.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 1132


Основен адрес:
Aдрес: 1592 София, ж.к. Дружба 1, бул. Кръстю Пастухов 18
Телефон:+359 2 9790711 +359 2 9791310
е-mail:
Ключови фрази

Столична Община - Район Искър, София, общини право политика област регион областни управители държавна собственост удостоверение закон

Търговски съобщения