Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Административно, правно и информационно обслужване.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 1225


Основен адрес:
Aдрес: 1280 София
Телефон:+359 2 9917278 +359 2 9917230
е-mail:
Ключови фрази

Столична Община - Район Нови Искър, София, общини право политика област регион областни управители държавна собственост удостоверение закон

Търговски съобщения