Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Административно, правно и информационно обслужване.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 1020


Основен адрес:
Aдрес: 1040 София, ул. Леге 6
Телефон:+359 2 9877812 +359 2 9877811
е-mail:
Ключови фрази

Столична Община - Район Средец, София, общини право политика област регион областни управители държавна собственост удостоверение закон

Търговски съобщения