Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Внос и дистрибуция на медицински изделия.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 2803


Основен адрес:
Aдрес: 1164 София, ул. Вишнева 3
Телефон:+359 2 8661010
Факс:+359 2 9632500
е-mail:
Ключови фрази

Феромед 97, София, дерматология, алергология, контрол на качеството ренгенологията, съдова хирургия, урология

Търговски съобщения