Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

В структурата на Великотърновски университет.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 333


Основен адрес:
Aдрес: 5800 Плевен, ул. Н. Петков 18
Телефон:+359 64 840972 +359 64 840221
е-mail:
Ключови фрази

Педагогически колеж - Плевен, Плевен, Предучилищна педагогика с чужд език - английски, Начална училищна педагогика

Търговски съобщения