Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Извършва всякакви геодезически дейности.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 793


Основен адрес:
Aдрес: 6003 Стара Загора, ул. Димчо Стаев 30, ет. 6, ап. 17
Телефон:+359 89 6778732 +359 88 8849604
е-mail:
Ключови фрази

Гео Земя, Стара Загора, геодезия, кадастър, заснемане, измервания, проектиране, трасиране, изравнение, GPS,

Търговски съобщения