Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Топографо-геодезически дейности, разработване на приложен софтуер, създаване на цифрови модели, лазерно сканиране.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 8905


Основен адрес:
Aдрес: 1303 София, ул. Отец Паисий 96
Телефон:+359 2 8131954 +359 2 9313017
е-mail:
Ключови фрази

Геокад - 93, София, геодезия, топография, информатика, проектиране, дигитализиране, цифрови,

Търговски съобщения