Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Управление на проекти. Проектиране.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 1399


Основен адрес:
Aдрес: 1000 София, бул. Витоша 61
Телефон:+359 2 9803370
Факс:+359 2 9803406
е-mail:
Ключови фрази

Бейтс Югоизточна Европа, София, проект, проектиране, строителство, консултация, недвижими, имоти, собственост, развитие,

Търговски съобщения