Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Научна и изследователска дейност.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 273


Основен адрес:
Aдрес: 1784 София, бул. Цариградско шосе 72
Телефон:+359 2 9795541
е-mail:
Ключови фрази

Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, София, БАН Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика ИЯИЯЕ институти проучвания

Търговски съобщения