Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Британско посолство в България.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 10122


Основен адрес:
Aдрес: 1000 София, ул. Московска 9
Телефон:+359 2 9339222
Факс:+359 2 9339250
е-mail:
уеб сайт:
Ключови фрази

Посолство на Великобритания, София, посолство, Британско, дипломат, информация,

Търговски съобщения