Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Медицински изделия за диабетици. Глюкомери и тест - ленти, холестеролметър - апарат за липиден профил. Общ, добър, лош холестерол, триглицериди.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 1180


Основен адрес:
Aдрес: 1164 София, ул. Кокиче 4, партер
Телефон:+359 2 8650046 +359 89 4346136
е-mail:
Работно време:
Ключови фрази

Балмед, София, диабет глюкомери, тест ленти, усложнен диабет, холестерол, триглицериди, кр. захар, диабетно стъпало

Търговски съобщения