Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Независима компания за управление на проекти, бизнес решения
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 410


Основен адрес:
Aдрес: 1680 София, ул. Родопски извор 40, вх. В
Телефон:+359 2 9582250 +359 88 8432967
е-mail:
Ключови фрази

Скипер Консултинг, София, инвестиции, управление, организация, финанси, маркетинг, проекти, стратегии

Търговски съобщения