Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Орган на Градския комитет на БКП.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 66


Основен адрес:
Aдрес: 1404 София, бул. П. Ю. Тодоров, бл. 5, вх. Б
Телефон:+359 88 7921830
Телефон и факс:+359 2 8591673
е-mail:
Ключови фрази

Вестник Комунистическа Правда, София, комунистите Сталин политика партии комунистически комунистическо движение

Търговски съобщения