Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Организатор на най-престижните ИТ форуми в страната.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 60


Основен адрес:
Aдрес: 1000 София, ул. Иван Вазов 16
Телефон:+359 2 4001121
е-mail:
Ключови фрази

Ай Си Ти Медия, София, ИТ, информационни технологии, фирум, събитие, информационна сигурност

Търговски съобщения