Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 395


Основен адрес:
Aдрес: 1404 София, бул. България 111, бл. Ембаси Суитс, вх. А, ет. 2, офис 4
Телефон:+359 2 8690015
е-mail:
Ключови фрази

Екоресурс България, София, такса опаковки, рециклиране, отпадъци от опаковки, опаковки

Търговски съобщения