Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Инвестиционен посредник. Небанкова финансова институция.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 444


Основен адрес:
Aдрес: 1618 София, бул. Цар Борис III 159, ет. 6
Телефон:+359 2 8185511
Факс:+359 2 9555989
е-mail:
Ключови фрази

Фина С, София, инвестиции посредник лиценз търговия средства плащане наличност и безкасов начин.

Търговски съобщения