Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Медицински изделия, превързочни материали, санитарно-хигиенни и лабораторни, ортопедични импланти, предпазни облекла, галено-фасовъчни, дезинфектанти.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 863


Основен адрес:
Aдрес: 1309 София, бул. Тодор Александров 179, бл. 79, ет. 1, между вх. В и Г
Телефон:+359 2 9200456 +359 2 4174298
е-mail:
уеб сайт:
Работно време:
Ключови фрази

Хелмед България, София, абокати, катетри, спринцовки, игли, системи, сонди, канюли, шапки, маски, калцуни, ръкавици, марли

Търговски съобщения