Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Адвокатската кантора работи основно в сферата на следните права: гражданско, административно, трудово, семейно, наследствено, търговско, наказателно.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 316


Основен адрес:
Aдрес: 9000 Варна, бул. Христо Ботев 8, ет. 4, офис 404
Телефон:+359 89 5645940
е-mail:
Ключови фрази

Адвокат Юлия Данова, Варна, гражданско право, административно право, трудово право, наказателно, семейно, търговско, морско

Търговски съобщения