Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Подпомагане на децата в риск, чрез насърчаване на социалната им интеграция и личностна реализация.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 249


Основен адрес:
Aдрес: 1000 София, бул. Екзарх Йосиф 60
Телефон:+359 88 9101071
е-mail:
Ключови фрази

Фондация за децата в риск по света, София, фондация деца деца в риск подкрепа програми финансиране интеграция

Търговски съобщения