Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Медицински консумативи и апаратура.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 291


Основен адрес:
Aдрес: 9002 Варна, ул. Д-р Иван Богоров 12, ет. 2
Телефон:+359 52 602360
е-mail:
Ключови фрази

Елпак - Лизинг, Варна, Апаратура и консумативи

Търговски съобщения