Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Осъществява правна защита и съдействие по граждански - облигационни, вещни, семейни и наследствени, търговски, трудови и административни дела.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 225


Основен адрес:
Aдрес: 1202 София, ул. Поп Богомил 10, ет. 2
Телефон:+359 87 6575598
е-mail:
Ключови фрази

Адвокат Ани Шопова, София, София, център, адвокат, договори, вещ, труд, административни, семейни, наследство, търговски, цени.

Търговски съобщения