Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Защитава и отстоява правата на децата и основните им свободи, като се бори срещу нарушаването им и възпрепятстването на тяхното развитие.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 196


Основен адрес:
Aдрес: 1172 София, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков, бл. 32, вх. А
Телефон:+359 87 8103620
е-mail:
Ключови фрази

Защита правата на децата, София, фондация Защита правата на децата, закрила на деца, защита на деца в неравностойно положение,

Търговски съобщения