Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Протезиране, отпечатъчни, трансферни елементи, винтово свързване, подвижно протезиране, биоматериали, хирургически инструменти, еднократни консумативи
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 176


Основен адрес:
Aдрес: 1309 София, ул. Враня 82
Телефон:+359 88 2429561 +359 2 8320888
е-mail:
Ключови фрази

Лаб Технолоджи, София, Дентални продукти, импланти, хирургия, материали

Търговски съобщения