Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Адвокат в София. Търговско и данъчно право; Представителство пред данъчната администрация; Дружествено и Вещно право; Регистрации и промени в ТР.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 163


Основен адрес:
Aдрес: 1606 София, кв. Крива река, ул. Ами Буе 10, вх. Б, офис 35
Телефон:+359 88 6938833
е-mail:
Ключови фрази

Адвокат Кремена Кулчева, София, Сделки с недвижими имоти, обжалване на админ. актове, банково право, процесуално представителство

Търговски съобщения