Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Адв. Иванова практикува в следните области: Наказателно право; Корпоративно право; Трудово право; Изпълнително право; семейно и наследствено право.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 128


Основен адрес:
Aдрес: 1606 София, кв. Кривата река, ул. Добрила 1
Телефон:+359 988 873388
е-mail:
Ключови фрази

Адвокат Кремена Иванова, София, дело наказателно събиране вземания защита длъжник развод издръжка фирма уволнение адвокат наказание

Търговски съобщения