Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Престан Комерс ООД е фирма с основна дейност проектиране, производство и поддръжка на пречиствателни станции.
Разширена информация

Адреси и работно време

Брой разглеждания: 71


Основен адрес:
Aдрес: 8000 Бургас, ул. Транспортна 5-ти километър
Телефон:+359 89 5210131
е-mail:
Ключови фрази

Престан Комерс, Бургас, пречиствателни станции за битови води, пречистване на фекални води, пречистване на отпадни води

Търговски съобщения