Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Търговски съобщения всички търговски съобщения

Това търговско съобщение е изтекло. Разгледайте всички активни търговски съобщения »

Застрахователни обезщетения. Дело срещу ЗАСТРАХОВАТЕЛ

публикувано на 19-08-2018
от 

Много често се случва по възникнало застрахователно събитие застрахователят да плати по-малко застрахователно обезщетение. В такъв случай е необходимо да се предяви иск срещу застрахователя пред компетентния съд за разликата до дължимото застрахователно обезщетение като за целта ви е необходим добър адвокат по застрахователни дела.

Има случаи, при които пострадал от застрахователно събитие предявява иск за обезщетение директно срещу причинителя на вредата. В този случай причинителя може да предяви обратен иск срещу застрахователя с цел да прехвърли върху него отговорността за дължимото обезщетение. В противен случай причинителя може да бъде осъден да заплати обезщетение, за което отговорност следва да носи застрахователя.

Директен контакт