Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Търговски съобщения всички търговски съобщения

Това търговско съобщение е изтекло. Разгледайте всички активни търговски съобщения »

АДВОКАТ - Търговски и граждански дела

публикувано на 22-12-2018
от 

Процесуално представителство, правно помощ търговски и граждански дела пред съд и особени юрисдикции, арбитражни дела.

Обжалване и оспорване на административни актове, обжалване наказателни постановления и издаване на транспортни и др. лицензии на фирми и търговски дружества, при упражняване на тяхната дейност в България и чужбина.

 Подготовка на документи за прехвърляне недвижими имоти, представителство пред ЧСИ, защита пред съд, събиране на задължения, образуване на изпълнителни дела, защита по дела срещу банки и застрахователи в България.

Директен контакт