Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Ние сме Счетоводна къща в София център. Извършваме комплексно счетоводно обслужване на фирми и физически лица регистрирани или не по ЗДДС. В цената на абонаментното обслужване е включено Годишно приключване. Извършваме консултации и време спестяващи услуги. Регистрация на фирми и Търговски марки, юрист.
Разширена информация

Търговски съобщения

Пререгистрация на ЮЛНЦ

публикувано на 15-07-2018

Счетоводна къща НИИД Консулт извършва пререгистрации на ЮЛНЦ. Изисква се Актуално състояние издадено от Съда по регистрацията след 01.01.2018г. и заверен от Съда Актуален учредителен акт/Устав. Нотариалните заверки са за сметка на...

още...
Регистрация на ЕООД/ООД - цени от 140 лв.

публикувано на 15-07-2018

Счетоводна къща Ниид Консулт извършва регистрация на ЕООД/ООД на цена от 140 лв. с вкл. държавна такса.    Клиентите заплащат отделно нотариалните заверки на подписите и пълномощното.   На новорегистрираните фирми предлагаме счетоводно...

още...
In favor of companies that will operate in Bulgaria

публикувано на 15-07-2018

Dear Ladies and Gentlemen, We would like to introduce the activity of NEED Consult Ltd., an Accounting company operating in Sofia City. NEED Consult Accounting company offers complex accounting services to companies with main office in Sofia City...

още...
Ваучери за счетоводно обслужване в София

публикувано на 15-07-2018

Уважаеми Клиенти, Счетоводна къща НИИД Консулт ЕООД предлаг на своите нови клиенти Ваучери за отстъпки от цената на абонаментно счетоводно обслужване за дружества с различни дейности. Информация за ваучерите вижте в бутон Ваучери за супернамаления...

още...
Счетоводно обслужване в София център

публикувано на 15-07-2018

Счетоводна къща НИИД Консулт предлага абонаментно счетоводно обслужване на фирми работещи в сектори: услуги, в т.ч. медицински, търговия, производство, туризъм, СМР и ремонтни услуги, както и специфични дейности. Работим както с новосъздадени...

още...
Резултати 1 - 5 от 7
Ключови фрази

Счетоводна къща НИИД Консулт, София, Счетоводно обслужване София, счетоводна къща в София, счетоводна къща София център, Счетоводни услуги София цени, цени на счетоводни услуги София, Годишното приключване е включено в цената на абонамента, персонален счетоводител, счетоводно обслужване, абонаментно счетоводно обслужване, данъчни декларации, ГФО, годишно приключване, ТРЗ, ЗДДС, счетоводство на физически лица, регистрация на фирми, ТРЗ, годишно приключване, одит, одитиране, счетоводни услуги София, справка - декларация по ДДС, нулеви декларации, труд и работна заплата, счетоводна фирма в София, счетоводство София център счетоводна

Търговски съобщения