Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Адвокатска защита, правно обслужване търговски спорове, защита пред съд, граждански дела, съдебни дела за обезщетения и застрахователни дела. Кантората се занимава с наследствени дела, имотни казуси, съдебни дела по международни Регламенти на ЕС и признаване на чуждестранни съдебни решения в България. Оспорване на съдебни решения на първоинстанционни съдилища и обжалване на административни актове пред Административен съд.
Разширена информация

Търговски съобщения

АДВОКАТ - Търговски и граждански дела

публикувано на 16-11-2018

Процесуално представителство, правно помощ търговски и граждански дела пред съд и особени юрисдикции, арбитражни дела. Обжалване и оспорване на административни актове, обжалване наказателни постановления и издаване на транспортни и др. лицензии на...

още...
БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА. ИЗДРЪЖКА. РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

публикувано на 16-11-2018

При развод по взаимно съгласие съпрузите следва да постихнат споразумение относо следните последици от прекратяването на брака: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно...

още...
АДВОКАТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ДОГОВОРИ - СТРОЕЖ СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

публикувано на 16-11-2018

Нормативни актове, които регулират материята, са Законът за собствеността (ЗС), Законът за устройство на територията (ЗУТ) и Законът за задълженията и договорите (ЗЗД). ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР - В проекта за предварителен договор  - уговорят се ...

още...
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. ОТТЕГЛЯНЕ ПЪЛНОМОЩНО

публикувано на 30-10-2018

Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - чл. 36, едно лице може да представлява друго или по разпоредбата на закон, или по волята на представлявания. Пълномощното влиза във втората хипотеза - по свободната воля на упълномощителя. И тук...

още...
АДВОКАТ - защита застрахователни, транспортни дела !

публикувано на 24-10-2018

 Адвокатска защита и правна помощ и съдебни искове и дела за получаване на обезщетение за ПТП и искове за транспортни дела - събиране на навло, спорове при ПТП, удостоверяване на документи от авариен комисар. Дело срещу Застрахователи  Съдебни и...

още...
Ключови фрази

Международна адвокатска кантора Д. Владимиров и Партньори, Бургас, София, пълномощни, регистрация на фирми, правни, спорове, консултации, абонаментно обслужване, адвокат, адвокат бракоразводен процес, адвокат вещно право софия, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат София, адвокати варна, адвокати по семейно право, вписване на завещание, възложител, гражданин, делба на имот между братя, делба на имот между наследници

Търговски съобщения