Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Специализирана в производството на едрогабаритни, полиетиленови изделия по метода на ротационното леене и в проектирането и изграждането на технологични линии, необходими за производството им. Изграждане на модулни пречиствателни съоръжения за отпадни води. Контейнери за съхранение на храни, химически продукти, горивни резервоари за нафта. Компанията е удостоена със златен печат и златна книга от Съвета на европейската бизнес общност.
Разширена информация

Информация за клиента

13-08-2015

Производството се осъществява при висока степен на технологичен контрол, осигуряващ следните качествени параметри на изделията: – гарантирана херметичност; – равномерна дебелина на стените; – липса на заваръчни шевове; – липса на вътрешно напрежение и високи якостни показатели; – малка собствена маса; – не подлежат на корозия; – не се влияят от високи и ниски климатични температури и пряко слънче.
Ключови фрази

Техно - Пласт, София, бидони Контейнери Резервоари Събирателни съдове Изгребни съоръжения Пречиствателни съоръжения Пречиствателни станции Септични контейнери Каломаслоуловители

Търговски съобщения