Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Адвокатска защита и правно обслужване по търговски, граждански и застрахователни дела. Кантората се занимава с наследствени дела, имотни казуси. Юридически съвети, консултации търговски и застрахователни дела, адвокатска помощ и защита по граждански дела, събиране на просрочени задължения, дела срещу кредитни институции ЧСИ, образуване на изпълнителни дела, ЧСИ събиране на вземания. Юридически съвети бракоразводни дела, осиновяване, имотни сделки
Разширена информация

Информация за клиента

07-01-2017

адвокат, адвокати, адвокатска кантора, правни услуги, правно обслужване, регистрация на фирма, регистрация на фирми, фирма, фирми, Адвокат Банско, адвокат Слънчев Бряг, адвокат Велико Търново, Изпълнителни дела, Изпълнителни Дела адвокат, Адвокат банкови дела, адвокат по банкови дела пловдив, Адвокат по изпълнителни дела, Адвокати банкови дела,изпълнителен лист, изпълнително производство, възбранa

07-01-2017

Дела фирма за бързи кредити, адвокат сделки с недвижими имоти, съдебни разходи за адвокат, застрояване индустриални имоти, адвокат търговски дела индустриални имоти, договор за правна помощ, адвокат договор за лизинг, адвокат предварителен договор, адвокат сделки недвижими имоти чужденци, адвокат обжалване наказателните постановления, адвокат възбрана недвижим имот, адвокат ЧСИ

07-01-2017

Търговски и граждански дела, съдебни спорове, Обжалване на наказателни постановления и определяне на родителски права при двойки без брак, присъждане на обезщетения застрахователни дела,прехвърляне на земеделски земи, жилище продажба на апартамент, оспорване на задължения, обжалване наложени такси и глоби, издаване лиценз транспортна дейност, дела ЧМР конвенция, изплащане навло,ликвидация фирми
Ключови фрази

Международна адвокатска кантора Д. Владимиров и Партньори, Бургас, София, адвокат София, адвокатска кантора, юридически консултации, съдебни дела, процесуална защита, адвокатски услуги, адвокатска помощ София, имотен адвокат София, правни услуги, търговски дела, юридически услуги, административни дела София, недвижими имоти, адвокатска кантора София, адвокат обжалване административни актове и наказателни постановления, бракоразводни дела, наследствени дела, делба недвижими имоти, търговски спорове, дела несъстоятелност и ликвидация на фирми, прехвърляне на имоти, посредничество, пълномощни, регистрация на фирми, правни, спорове, консултации, абонаментно обслужване,

Търговски съобщения