Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Пожарогасители, спринклери. Пожарогасителни, пожароизвестителни системи и оборудване - проектиране, доставка, монтаж, сервиз.
Разширена информация

За нас

Проектиране, доставка, монтаж и сервизно обслужване на всички видове пожарогасителни, пожароизвестителни системи и оборудване. Изключителен представител на италианската компания Safety Hi-Tech S.r.l.

 
Пожарна безопасност

- Проектиране, консултации и експертизи
- Инженеринг и оборудване
- Сервиз на пожарогасители
- Обследване на обекти
- Оценка на проекти
- Пожарогасителни инсталации c NAF S 125, NAF S 227
Ключови фрази

Фламтех, София, пожарогасене газово гасене пожарогасител пожароизвестяване спринклерни инженеринг газови прахови Вътрешни противопожарни кранове касети димни люкове Противопожарни одеяла Лични предпазни средства пожар пожарна безопасност пожарно оборудване сервиз пожарогасителни инсталации огнезащита консултации димен люк пожарни врати шланг струйник наредба 1971 дренчери водна завеса инсталация дренчер струйници системи система противопожарно противопожарни пожарна врата Вентилационни системи за отвеждане на дим топлина Хидранти пожаро-технически експертизи схеми за евакуация

Търговски съобщения