Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Медицинска професионална мрежа. Ние работим в полза на професионалната информираност и електронната комуникация на медицинските специалисти в България.
Разширена информация

За нас

 

Добре дошли в професионалната медицинска мрежа www.PlatformaMedica.com!

 

 

 

Най-голямото предимство на интернет – богатството от теми и съдържание, започна да се превръща в основния му недостатък. Твърде много количество и твърде малко качество. Водени от идеята да предложим качествено съдържание , създадохме платформа за специализирана професионална информация за медици.

 

 

 

PlatformaMedica.com е първата в България професионална мрежа в сферата на Хуманната медицина, Денталната медицина, Алтернативната и Ветеринарната медицина и Фармация. Това е електронна, професионална мрежа за лекари, зъболекари, фармацевти, за фирми производители и доставчици на професионална техника и оборудване и други свързани с медицината дейности.

 

 

 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ТАКАВА МРЕЖА?

 

Споделянето на знания и опит се превърна в обществена ценност номер едно в епохата на „споделената култура“. Професионалистите, които публикуват и разкриват познанията си се ползват с най-голямо доверие и са сред най-ценените и търсени в своята област. Професионалната мрежа свързва специалисти, пациенти, търговци, производители от целия кръг дейности в една обществено значима сфера, каквато е медицината. И още:

 

Пести време и усилия в намирането на специализирана информация от различни сфери на медицината.

 

Създава условия за онлайн връзка между лекари и пациенти.

 

Тя е място за професионална изява пред огромна аудитория чрез публикации и споделен практически опит и знания.

 

Разширява на професионалните контакти.

 

Създава имидж чрез изграждане на професионален профил.

 

Предлага реклама на практиката или дейността.

 

ОПритежава огромен потенциал занамиране на нови клиенти и разрастване на бизнеса.

 

 

 

ПЛАТФОРМА МЕДИКА ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АГРЕГИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - ПОЛЕЗНО СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ:

 

  • публикуване на научни публикации и рекламни статии

  • анонсиране на събития и набиране на участници

  • професионални обяви, насочени към колеги

  • реклама на дейността

  • директен контакт с лекари, фармацевтични компании, вносители и дилъри на медицинска и дентална техника и консумативи, ветеринари и др.

  • публикуване на обяви от и за студенти - предстои

  • отговор на въпроси на пациенти

  • взаимопомощ от специалисти

 

 

 

ЗА ТЪРГОВЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЛЕКАРСТВА, АПАРАТУРА И КОНСУМАТИВИ

 

Полезна информация за всички търговци и производители на лекарства, добавки, медицински изделия, апаратура и консумативи, събрана на едно място.

 

Платформата предлага удобство и бързина при намирането на доставчици на апаратура, материали, консумативи, изделия и лекарства.

 

Производителите и доставчиците получават достъп до бази данни с контакти на различни медицински специалисти.

 

 

 

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ ВЪТРЕШНА ПОЩА

 

Използвайки вътрешната поща на www.PlatformaMedica.com можете да изпращате неограничено и-мейли на професионална тематика ,рекламни или други съобщения до всички регистрирани потребители по специалности, без да се притеснявате, че ще бъдат квалифицирани като СПАМ. Важно предимство е сигурността при използването на вътрешната поща. Платформата гарантира надеждността и сигурността на комуникацията като използваните от вас мейл адреси са защитени максимално.

 

 

 

Изпращане на СПЕШНО съобщение

 

Платформата предлага уникална възможност за СПЕШНО търсене на специалист. Тази функционалност е достъпна само за профилите на лекарите. При необходимост от спешна реакция, медицинските специалисти могат да се възползват от тази опция при намирането на лекар - специалист от съответната област.

 


ЗА СТУДЕНТИ

 

В www.PlatformaMedica.com има секция в която студентите по медицина, дентална медицина, фармация и ветеринарна медицина, могат да публикуват обяви за работа и същевременно да преглеждат обяви от фирми, наемащи студенти. Функционалността създава благоприятна възможност за ранна интеграция на студентите в професионалните медицински среди, като ще осигури и добра възможност за финансовото им подпомагане по време на следването.

 

 

 

ЗА ПАЦИЕНТИ

 

Платформата не е пряко насочена към пациентите, но предоставя отлични възможности за установяване на контакти със специалисти. Целта на онлайн комуникацията между пациент и лекар не е получаване на безплатна консултация, нито заместване на преглед при специалист, а възможността да се осъществи предварителен избор на такъв.

 

 

 

www.PlatformaMedica.com е изключително лесна за използване и не налага необходимост от притежаване на компютърна грамотност на високо ниво.

 

 

 

Ключови фрази

Платформа Медика, София, професионална медицинска мрежа онлайн обучение курсове по интернет статии публикации, професионална интернет реклама, интернет реклама на медицински специалисти

Търговски съобщения