Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Адвокатска защита, правно обслужване търговски спорове, защита пред съд, граждански дела, съдебни дела за обезщетения и застрахователни дела. Кантората се занимава с наследствени дела, имотни казуси, съдебни дела по международни Регламенти на ЕС и признаване на чуждестранни съдебни решения в България. Оспорване на съдебни решения на първоинстанционни съдилища и обжалване на административни актове пред Административен съд.
Разширена информация

За нас

Адвокатска кантора - абонаментно правно обслужване на фирми и чуждестранни физически лица, работещи в сферата на индустрията, производството и услугите. Предимствата на абонаментното обсужване са следните : 

 1. Преференциални условия за работа по Договор
 2. Предимство пред останалите клиенти
 3. Бързи срокове за изпълнение на съответната поръчка или задача 
 4. Предоставяне на цялата налична информация и съдебна практика за случая
 5. Предимство и повишен приоритет при изготвяне на документи и работа с кредит при закупуването и ползването на такси и услуги
 6. Предоставяне на писмени и устни становища по всички правни въпроси, които интересуват фирмата;
 7. Преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешно фирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред и др.).
 8. Изготвяне и проверка на търговски договори, както и съставяне на общи условия, рамкови споразумения, анекси и др.;
 9. Образуване и водене на съдебни производства за защита интересите на дружеството. Съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за явяване по дела се дължи допълнително адвокатско възнаграждение;
 10. Цялостно проучване на имущественото състояние на едно лице - справка в имотния регистър, проучване на фирмения статус;
 11. Провеждане на заповедни производства и образуване на изпълнителни дела за събиране вземания на клиентите;
 12. Изготвяне на необходимите документи и вписване на промени по партидата на търговците в търговския регистър – промяна, изменение и допълнение на Дружествения договор, договори за управление, регистриране на промяна в обстоятелствата на дружеството, подготовка на документи за общи събрания на съдружниците (покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения).

 

Ключови фрази

Международна адвокатска кантора Д. Владимиров и Партньори, Бургас, София, пълномощни, регистрация на фирми, правни, спорове, консултации, абонаментно обслужване, адвокат, адвокат бракоразводен процес, адвокат вещно право софия, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат София, адвокати варна, адвокати по семейно право, вписване на завещание, възложител, гражданин, делба на имот между братя, делба на имот между наследници

Търговски съобщения