Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Полезна информация всички новини

Европейският съд: езиковите ограничения в конкурсите са дискриминиращи

публикувано на 04-10-2015
Автор:

На 24.09. 2015 г. Европейският съд се произнесе с едно изключително важно решение за всички, които участват в конкурси, провеждани от EPSO  (Европейска служба за подбор на персонал).
С решението по дела T-124/2013 и T-191/2013 Съдът анулира три конкурса заради дискриминация, изразяваща се във факта, че за участието в конкурсите като втори език, на който се провежда основно комуникацията с EPSO, кандидатите могат да посочат единствено английски, френски или немски.
Жалбата, внесена от Италия и Испания посочва, че това ограничение привилегирова част от кандидатите.
От своя страна, Европейската комисия защитава решението си за посочване на тези три езика с факта, че те са най - широко използвани в рамките на ЕС, най-вече при комуникацията между европейските институции.
Отхвърляйки доводите на ЕК като несъстоятелни, европейските съдии посочват, че всеки кандидат има право да се изразява и да участва в конкурси за длъжности в европейските институции на всеки един от официалните езици на ЕС, така както е предвидено в чл. 2 на Регламент № 1. Съдът приема, че ограничението на тази гаранция представлява дискриминация.
Езиковото ограничение конкретно може да постави кандидата в неравностойно положение поради факта, че не винаги описанието на професионалните квалификации и опит имат съответствие на друг език. Така, изразявайки се на майчиния език кандидатът има възможност да предостави най - пълна и точна информация за себе си.
Решението на Европейския съд е с изключително важно значение и от сега нататък дава възможност на по-голям кръг от кандидати да участват в обявените от EPSO конкурси за длъжности в европейските институции.

Източник: 1Legal.Net

Търговски съобщения