Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Полезна информация всички новини

Ера на биткойн базирана икономика

публикувано на 10-12-2014
Автор:

Практически въпроси и правни аспекти на криптовалутата

Биткойн навлиза стремително в икономическите отношения. И най-големите критици са принудени да признаят нарастващото влияние на новата валута в традиционната икономика.

От практическа гледна точка криптовалутата биткойн има следните съществени характеристики:
-    подчинява се на на математически, а не политически закони, което гарантира точност и достоверност на финансовите операции;
-    обменната стойност на биткойн валутата не се подчинява на зависимости като традиционните валути, а зависи от моментното състояние на пазара;
-    биткойн системата не подлежи на контрол и влияние от страна на публични и частни институции;
-    плащанията с биткойн десетки пъти превишават като функции утвърдилите се с времето разплащания с кредитни карти, paypal, кеш и т.н.

Понастоящем все повече държави признават тази валута, заради навлизането й в съвременния икономически обмен. На този етап съществуват различни виждания за биткойн, като се започне от въпроса дали представлява елентронни пари, валута или вид собственост и се стигне до правното регулиране на сделките с криптовалутата. Затрудненията идват от факта, че не е безспорно дали биткойн отговаря на определението за електронни пари по смисъла на Директива 2009/110 на ЕС.
Пример за тези колебания е решението на Френския съд от декември 2011, което определи дружество, оперираща в биткойн обмена като попадащо под дефиницията доставчик на платежни услуги (payment service provider)  предложена за целите на Европейската директива за платежни услуги 2007/64. 

Повечето държави все още подхождат скептично и отлагат регулацията на биткойн. Най-сериозната причина за тази сдържаност е заради възможността анонимните разплащания с криптовалутата да се използват  за изпиране на пари, за закупуване на нелегално придобити стоки в т.нар. deep web, за финансиране на тероризма и липсата на централизиран контрол над биткойн системата.
Въпреки всичко, държави като Англия и САЩ постепенно започват да създават облекчен режим за използване на биткойн. За разлика от тях, Русия и Китай категорично забраниха плащания с биткойн.
Позицията на България за критовалутите е по-скоро неутрална, без законодателна регламентация. От друга страна,  има сериозно практическо развитие с откриването на първия Биткойн терминал през лятото на 2014 г. и въвеждането на биткойн плащания от някои дружества.
Фактът, който забавя въвеждането на криптовалутата е, че биткойн системата е   децентрализирана (peer-to-peer система), което я прави некотролируема от страна на правителствата. Както често се случва, обаче, животът изпреварва правната регулация на даден феномен - биткойн плащанията са вече факт и то между големи имена в бизнеса като Apple, Dell, Wikipedia, a в България - сайта за колективно пазаруване Grabo.
Все по-разпространена е и практиката на уебсайтове за игри и хазарт да използват биткойн, което изисква  специалните закони трябва да обхванат и контролират този процес. Още повече, в тази среда лесно може да се стигне до злоупотреби от рода на "изпиране на пари", защото играчите могат да оставят депозит или да теглят средства от сметки, които не се водят на тяхно име.

Накратко: криптовалутата осигурява анонимност и улеснява незаконните дейности. Обявяването на биткойн за незаконен от страна на правителствата обаче е грешка и няма да повлияе ни най-малко на тези незаконни операции. Същевременно тази забрана лишава частния сектор от големите ползи, предлагани от криптовалутите. Без правителствено одобрение легалният бизнес и потребителите не могат да се възползват от бързината, ниските разходи, гъвкавостта и анонимността предлагани, от Биткойн. Всички тези съображения не само не трябва да бъдат пренебрегвани от правителствата, но незабавно изискват правна регулация, която да контролира и ограничава незаконните операции и същевременно да регулира икономическия обмен в бизнеса.

Експертите в сферата акцентират на следните основни въпроси, които се нуждаят от правна регулация:
-    забраната за ползване на „перални” („tumblers”)- инструменти, които позволяват на потребителите им да скрият източника на техните биткойни;
-    създаване на стандарт за сигурност в бизнеса, за всеки желаещ да съхранява или обменя биткойни;
-    обявяване за незаконни операциите на организации, които прехвърлят в мрежата, инвестират или използват средства на клиентите си без съгласието на последните и без изрично да са обявили това;
-    поставяне изискване за минимален резерв от биткойни и публично публикуване на счетоводните биткойн баланси като гаранция за платежоспособност;
-    гаранции и отговорност за средствата на клиентите, с които дружествата боравят.

ПРАВНИ АСПЕКТИ

Биткойн като електронен подпис
Собствениците на биткойни се разпореждат с тях благодарение на т.нар "частен ключ" в тяхно притежание. Този ключ на практика представлява уникален електронен подпис, който удостоверява волеизявлението на притежателя на сметката за всяка отделна биткойн транзакция.

Така при разпореждане с биткойни, операция от рода на „Send 1 bitcoin from ADDRESS_1 to ADDRESS_2″ се подписва с частния ключ. Това съобщение постъпва в Биткойн мрежата и хиляди независими един от друг компютри копачи проверяват, дали то действително е подписано с частния ключ на address_1 и дали титуляра  разполага с наличния баланс, за да покрие плащането.  Когато тази транзакция приключи с потвърждение от всички участници в мрежата, тя се смята за непроменяема.

Подпис с публичен ключ
Всеки може да създаде двойка ключове: публичен и частен. Публичният ключ е видим за останалите и служи за доказване чрез хеш разпознаване на достоверността на текстове, подписани с частния ключ. С една дума, без да бива разкривано съдържанието на текста, което е видимо само чрез употребата на частния ключ, публичният ключ е в състояние на удостовери истинността на този текс пред трети лица по безспорен начин.

Proof of Existence
Онлайн услугата Proof of Existence е пример за навлизането на биткойн екосистемата в правото и по-конкретно в сферата на интелектуалната собственост .
Аржентинският създател и разработчик на услугата Manuel Aráoz пояснява, че Proof of Existance предлага децентрализиран метод за верификация посредством консенсус, което може да бъде определено като „криптографска нотариус услуга”. Proof of Existence може да се използва за доказване на собствеността върху документ, без да се разкрива информацията, която той съдържа, както и че документът е съществувал преди определен момент във времето. Съществуването на документа е окончателно удостоверено чрез биткойн мрежата, дори и когато уебсайтът е  изложен на риск или свален и не е нужно потвърждение от държавен орган или институция за съществуването му.

Как работи Proof Of Existence?
Даден документ може да бъде качен и регистриран анонимно и след заплащане на таксата, която се изисква в мрежата бива създаден хеш на документа (или какъвто и да е дигитален файл) като част от транзакцията. Както обяснихме относно хеш функцията в предишна публикация,  тук , дори малка промяна в оригиналния документ би довела до промяна в съвкупността от символи, което автоматически ще породи създаването на нов документ. Нещо повече, истинският файл не се съхранява онлайн и така няма риск от нежеланата му употреба и публикация. Блокчейнът единствено съхранява данни за качените документи и тяхната автентичност, която в случай на възникнал спор за авторски права може по безспорен начин да бъде доказана.
Както се изразяват разработчиците на Proof of Existence: „Ние съхраняваме само криптографското извлечение от файла, което е маркирано с датата, на която сте го представили. По този начин  по-късно може да удостоверите, че файлът е съществувал по това време.”
 
Крайната цел на създателя на Proof Of Existence е блокчейнът да осигурява ключово доказателство в съдебни спорове. 

Този вид удостоверяване на автентичността на документите тепърва ще срещне редица проблеми и колебания от страна на правителствата по целия свят, защото ще доведе до коренна промяна на традиционните начини за доказване във и извън съдебния процес, с важни последици както за правната, така и за финансовата сфера. 

Има достатъчно основания да считаме разпространението на биткойн за нова ера в икономиката и в правото. Ако правителствата легализират децентрализирани системи като биткойн, услуги като Proof of Existence ще получат масово приложение в реалния свят.

Източник:1Legal.Net

© Всички права запазени

Търговски съобщения