Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Покани всички покани

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение

публикувано на 18-12-2018
от ЦПО - Партньори - КС

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.

• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.

След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер / камериерка, управител на хижа

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798

За информация тел.: 02/4835994, 0877380031,

http://cpopartners.bg

Цена – 300 лева

http://cpopartners.bg

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение
Покана за курс 18.12.2018, 21:00 18.02.2019, 14:57 Телефон за връзка: 0877380031

Търговски съобщения