Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Покани всички покани

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение

публикувано на 20-02-2019
от ЦПО - Партньори - КС

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”  

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.  

• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. 

• Обучавате се без да се откъсвате от работа.

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.   Получавате Europass приложение на български, немски и английски език.  

След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател, ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар  

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.

 За информация: 02/4835994, 0877380031, http://cpopartners.bg/

Цена – 650,00 лева

http://cpopartners.bg/

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Покана за курс 20.02.2019, 21:00 20.05.2019, 21:50 Телефон за връзка: 02/4835994, 0877380031

Търговски съобщения