Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Покани всички покани

Курс „Строителен техник” - Дистанционно обучение

публикувано на 04-05-2018
от ЦПО - Партньори - КС

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”,  специалност “Строителство и архитектура”

 Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се  посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема.

Притежаващите Трета квалификационна степен  отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.

След завършване на курса можете да работите като: Техник - гражданско строителство; Техник – инвеститорски контрол; Техник - строителство и архитектура.

За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, http://cpopartners.bg/

Цена – 650,00 лева

http://cpopartners.bg/

Курс  „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Покана за курс 05.05.2018, 00:00 05.07.2018, 06:00 Телефон за връзка: 0877380031

Търговски съобщения