Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Покани всички покани

Курс „Строителен техник” - Дистанционно обучение

публикувано на 05-05-2017
от ЦПО - Партньори - КС

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”,  специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се  посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.   След завършване на курса можете да работите като: Техник - гражданско строителство; Техник – инвеститорски контрол; Техник - строителство и архитектура. За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, http://cpopartners.bg/

Цена – 650,00

http://cpopartners.bg/

Курс  „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Покана за курс 06.05.2017, 15:00 06.07.2017, 01:00 Телефон за връзка: 0877380031

Търговски съобщения