Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Покани всички покани

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение

публикувано на 20-02-2019
от ЦПО - Партньори - КС

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”  

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.  

• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. 

• Обучавате се без да се откъсвате от работа.

Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език.

След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна, Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.

За информация: 02/4835994, 0877380031,  

http://cpopartners.bg/

Цена – 650,00 лева

http://cpopartners.bg/

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Покана за курс 20.02.2019, 21:00 20.05.2019, 21:55 Телефон за връзка: 02/4835994, 0877380031

Търговски съобщения