Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Новини всички новини

Кога се появяват науки като електротехника и електроника

Ще се върнем години назад, когато се поставят основите на единия и другия дял, както и общите черти между тях.

И навлизайки във времена три века назад в миналото можем да разберем как някога са поставени основите на познатата ни днес електроника, наред с първите електронни компоненти. Вторите, от които намират приложение едва в следващия век от създаването им. Със своето развитие електрониката следва две направления - намалява размера на базови компоненти и позволява все по-успешна интеграция, по-големи мощности и намира широко разпространение.

В резултат електронните апарати се променят през годините, усъвършенстват се и стават все по-сложни. Те намират приложение в повече области на техниката и бита на хората.

Електроника е наука с инженерна насока. Нейната цел е използване и контрол на полезни цели от движението на електрони в различна среда. Контрола над потоците служи като манипулатор на информация и управлява различни устройства.

Електроника е част от електротехниката. За електротехника е известно като по-мащабен раздел, който помества генериране, разпространение, управление, както и всички приложения от електроенергията. Отделянето на дала електроника от раздела електротехника започва през началото на миналия век, през 1904 година. Тогава е създадена и първата лампа на ток и наричана електрическа лампа. Няколко десетки години по късно, този дял приема наименование радиотехника. Днес електронни устройства се базират на компоненти и намират в широк кръг от области за приложение.

За развитието и изучаване на науката електроника от значение са физическите процеси и това е дял на физиката.

Проектиране на електронни схеми е в частност от електро инженерството.

За електротехниката е известно, че е част на техниката, при която са засегнати всички аспекти на електричеството. Тук са поместени електрическа енергия, задвижване на електрически машини, чрез електронни схеми за команди, измерване, регулиране и компютърна техника.

Електроника се отнася към инженерните дисциплини и се занимава с изучаване и всички видове приложения на електромагнетизма и електричеството.

Още през 1752 година Бенджамин Франклин създава гръмоотвода. След него в годините има много други последователи, които спомагат и допринасят за развитието на света, който днес познаваме. Много уреди са изобретени и много открития са направени в областта на електроника и електротехника. Дълъг е и списъка с лица останали в историята и развитието на науката електроника и електротехника, за да живеем днес в по-съвременни условия и за да имаме така голям набор от електронни уреди, технологии и възможности за комуникации.

Търговски съобщения