Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Новини всички новини

Медии и реклама върху общественото мнение

В днешния свят медии са това, което ни представя властта, свят, издигащ култ към партии или манипулации. Свят, който така показно представя и рекламира. Дали обаче правилата, които изграждат и параметрите, които поставят са това, което искаме?!

Определено стане ли дума за медии, трябва да се замислим, значи е дошло време да дадем отговор на себе си, кого представляват и кого рекламират медиите. Дали те търсят разгръщане на истината пред обществото или по-голяма изява пред обществото. Имайки в предвид, че медии са онзи сектор, който представя всичко случващо се и правещ рекламата, то можем да ги оприличим като модератори на обществения живот.

Сред основните задължения на медиите днес е момента, в който те трябва да бъдат независим наблюдател, да създават масова култура и реклама. Те са сектора, който следва да каже или да замълчи за даден проблем. Те са тези, които представят обекта в положителна или отрицателна светлина.

Днес медиите и рекламата са взаимно свързани. Представяйки нещо или някой, те правят неговата реклама, независимо положителна или отрицателна ще е тя. И както много често се казва няма лоша реклама, дори най-голямата „анти реклама“ си остава реклама.

Медийното пространство е така голямо и притежава сила, да създава на моменти дори изкривено мнение, да изграждат съвсем нови представи, дори да манипулира обществото. Това много спомага развитието и разпространението на реклами.

Не случайно и много често днешните медии са наричани „Четвърта власт” или „Контра-власт”, което по отношение и в частност за разпространение на рекламата има доста голям ефект.

С помощта им реклама, медиите се превръщат и във филтър, който дава възможност на гражданите да опитват и да изказват мнения.

Медиите са част от демократичната структура, която дава възможност на всеки сам и свободно да взема решение и да опитва или не рекламираните продукти и услуги.

Много пъти медиите са използвани именно, с цел проучване на пазара. Това, което се търси и желае от хората, това, което предизвиква голям интерес или буди неприязън.

Медиите действат и като детайл в изграждане на образованието у обществото. Те безспорно влияят на общественото мнение, но тук и рекламата, създадена на база тяхното разпространение си казва думата.

Ето защо медии и реклама са тясно свързани и могат много да повлияват на общественото мнение. Те спомагат обществото да филтрира купищата информация в търсене на най-доброто, а по този начин се създава инструмент на отсейване на реклама и анти реклама.

Търговски съобщения