Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Агенции

Общо 69


BG

Оперативна програма за развитие на сектор рибарство.

адрес: 1606 София, бул. Христо Ботев 17, ет. 4
тел.: +359 2 8051650
факс: +359 2 8051686

подробна информация »

BG

Осъществява държавно управление в туризма.

адрес: 1000 София, пл. Света Неделя 1
тел.: +359 2 9896939+359 2 9335821

подробна информация »

BG

Контрол на вътрешните и международни автомобилни превози.

адрес: 1000 София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко 5
тел.: +359 2 9308840+359 2 9308810

подробна информация »

BG

Създава и поддържа единния национален фирмен регистър.

адрес: 1111 София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20
тел.: +359 2 9486181

подробна информация »

BG

Агенция за контрол на железопътния превоз.

адрес: 1000 София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко 5
тел.: +359 2 9409428
тел. и факс: +359 2 9876769

подробна информация »

BG

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи.

адрес: 1000 София, ул. Ген. Йосиф Гурко 6
тел.: +359 2 9492115
факс: +359 2 9818787

подробна информация »

BG

Държавен орган за оценяване и контрол на качествто.

адрес: 1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5
тел.: +359 2 9712101
факс: +359 2 9712068

подробна информация »

BG

Администрация към Министъра на околната среда и водите.

адрес: 1618 София, бул. Цар Борис III 136
тел.: +359 2 9559018+359 2 9559011

подробна информация »

BG

Специализиран държавен орган за надзор върху качеството.

адрес: 1303 София, бул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555
факс: +359 2 8903434

подробна информация »

BG

Агенция към Министерство на Транспорта и Съобщенията.

адрес: 1000 София, ул. Дякон Игнатий 9
тел.: +359 2 9300910
факс: +359 2 9300920

подробна информация »

BG

Изпълнява задачи, свързани със стандартизация и метрология.

адрес: 1797 София, ул. Г. М. Димитров 52А
тел.: +359 2 9806317
факс: +359 2 9861707

подробна информация »

BG

Специализиран орган на Министерски съвет.

адрес: 1051 София, ул. Триадица 2
тел.: +359 2 9339011+359 2 9339010

подробна информация »

BG

Орган на правителството.

адрес: 1000 София, бул. Княз Александър Дондуков 2А
тел.: +359 2 9350650
факс: +359 2 9350651

подробна информация »

BG

Специализиран орган.

адрес: 1000 София, ул. Московска 3
тел.: +359 2 9210284
факс: +359 2 9877977

подробна информация »

BG

Осигуряване на ядрена безопасност и радиационна защита.

адрес: 1574 София, бул. Шипченски проход 69
тел.: +359 2 9406800
факс: +359 2 9406919

подробна информация »

BG

Осигурява информационно обслужване.

адрес: 1000 София, ул. Аксаков 31
тел.: +359 2 9855500
факс: +359 2 9801320

подробна информация »

BG

Администрация към Министерски съвет.

адрес: 1000 София, ул. Врабча 23
тел.: +359 2 9701600+359 2 9701666

подробна информация »

BG

Административна структура към Министъра на Финансите.

адрес: 1000 София, ул. Георги С. Раковски 47
тел.: +359 2 98591+359 2 98594528

подробна информация »

BG

Изпълнителна агенция към Министъра на финансите.

адрес: 1527 София, ул. Искър 96
тел.: +359 2 98595601
факс: +359 2 9813358

подробна информация »

BG

Руски доброволен съюз на съгражданите в България.

адрес: 9000 Варна, ул. Иван Вазов 36
тел.: +359 52 401755

подробна информация »

Резултати 1 - 20 от 69

Търговски съобщения