Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Адвокатски кантори

Общо 1517


BG

Адвокат Андреев практикува в следните области: вещно, семейно и наследствено, изпълнително, търговско, административно и трудово право.

адрес: 9000 Варна, кв. Трошево, ул. Хан Кубрат 9, вх. б
тел.: +359 88 4059989

подробна информация »

BG

Кантората е специализирана в областта на трудовото право, семейно и административно право, дела срещу застрахователи.

адрес: 9000 Варна, бул. Владислав Варненчик 61, офис 35
тел.: +359 88 8494830

подробна информация »

BG

Адв. Иванова практикува в следните области: Наказателно право; Корпоративно право; Трудово право; Изпълнително право; семейно и наследствено право.

адрес: 1606 София, кв. Кривата река, ул. Добрила 1
тел.: +359 988 873388

подробна информация »

BG

Консултации, проучване на дела, становища, процесуално и частно представителство.

адрес: 8000 Бургас, ул. Александър Стамболийски 17
тел.: +359 88 7032369+359 88 8446561

подробна информация »

BG

Адвокат в София. Търговско и данъчно право; Представителство пред данъчната администрация; Дружествено и Вещно право; Регистрации и промени в ТР.

адрес: 1606 София, кв. Крива река, ул. Ами Буе 10, вх. Б, офис 35
тел.: +359 88 6938833

подробна информация »

BG

Професионални юридически консултации, правна помощ и съдействие. Гарантирана бързина, професионализъм и ефективност на разумни цени.

адрес: 1000 София, бул. Г. С. Раковски 127, ет. 4, офис 426, Център, Бизнес сграда Славянска беседа
тел.: +359 88 6334226

подробна информация »

BG

Юридически консултации по гражданско право, съдебен процес, наследствено и данъчно право. Фирмено обслужване - регистрация ликвидация промяна.

адрес: 9000 Варна, бул. Владислав Варненчик 21, ет. 1, ап. 4
тел.: +359 88 7415777

подробна информация »

BG

Адвокатска защита, правно обслужване търговски спорове, защита пред съд, граждански дела, съдебни дела за обезщетения и застрахователни дела.

адрес: 1113 София, ж.к. Гео Милев, ул. Александър Жендов 6, ет. 3, офис 304
тел.: +359 89 7903491

подробна информация »

BG

Адвокат в София. Наказателно право, семейно право, търговско право, трудово право, договори.

адрес: 1000 София, ул. Граф Игнатиев 6, ет. 3
тел.: +359 89 5990459

подробна информация »

BG

Осъществява правна защита и съдействие по граждански - облигационни, вещни, семейни и наследствени, търговски, трудови и административни дела.

адрес: 1202 София, ул. Поп Богомил 10, ет. 2
тел.: +359 87 6575598

подробна информация »

BG

Адвокат в гр. Хасково.

адрес: 6300 Хасково, бул. Освобождение 10, ет. 3
тел.: +359 87 8632203+359 38 500403

подробна информация »

BG

Адвокатска кантора, юридически услуги.

адрес: 9000 Варна, бул. Владислав Варненчик 16А, ет. 1
тел.: +359 88 7470515

подробна информация »

BG

Адвокатски услуги: регистрация и пререгистрация на фирми; промени и заличаване; търговски сделки; сделки с недвижими имоти; граждански дела.

адрес: 4230 Асеновград, ул. Трети март 34
тел.: +359 89 8738558

подробна информация »

BG

Правна защита и съдействие по граждански, изпълнителни, търговски и административни дела.

адрес: 9000 Варна, кв. Зимно кино Тракия, ул. Алеко Константинов 10
тел.: +359 89 9783674

подробна информация »

BG

Адвокатско дружество.

адрес: 1000 София, бул. Витоша 48
тел.: +359 88 6152511+359 89 9982901

подробна информация »

BG

Адвокатско съдружие - независими адвокати с широка компетентност висок професионализъм, предоставящи закрила в страната и чужбина.

адрес: 1309 София, ул. Нишка 172
тел.: +359 2 9812269

подробна информация »

BG

Адвокатска кантора Тодор Мангъров предлага висококвалифицирани юридически услуги в областта на гражданското и административното право и процес.

адрес: 1505 София
тел.: +359 88 8558341

подробна информация »

BG

Адвокатското дружество Хорозов и партньори практикува в областта: Облигационно право, вещно право, търговско право.

адрес: 1606 София
тел.: +359 88 8154060

подробна информация »

BG

Адвокатската кантора работи основно в сферата на следните права: гражданско, административно, трудово, семейно, наследствено, търговско, наказателно.

адрес: 9000 Варна, бул. Христо Ботев 8, ет. 4, офис 404
тел.: +359 89 5645940

подробна информация »

BG

Адвокатска кантора - правна помощ, наказателни и граждански дела.

адрес: 1000 София, бул. Витоша 63
тел.: +359 87 8933069

подробна информация »

Резултати 1 - 20 от 1517

Търговски съобщения